Język polski English  
 

lang =1 cat = 293 art_id= galeria =

Dziś Sobota, 19 września 2020 r.
Imieniny Januarego i Konstancji 
 
Strona Główna->GALERIE->Cmentarze legionowe na Wołyniu->Cmentarz w Maniewiczach

 

            Cmentarz jest położony na tyłach kościoła na ogrodzonym terenie parafii  Rzymskokatolickiej w Maniewiczach. W centralnej części cmentarza znajduje się 4 m wys. betonowy obelisk przygotowany do montażu odrestaurowanej płyty pamiątkowej. Na cmentarzu znajduje się 19 mogił  ustawionych w dwóch rzędach. Groby wykonane są ze standardowych betonowych bortnic i krzyży – wymiary grobu 60/180 cm, wysokość krzyża 120 cm.  Alejki pomiędzy rzędami grobów wysypane są żwirem. Kwatera jest ogrodzona bazaltowym murkiem oraz obsadzona tujami. Wejście zaznaczone jest dwoma niewielkimi  bazaltowymi głazami. Obok kwatery legionowej znajdują się groby proboszczów parafii maniewickiej. Cmentarz znajduje się pod opieką ROPWiM oraz parafii Maniewicze.

            W latach 1915 – 1916 cmentarz w Maniewiczach był zlokalizowany w pobliżu stacji kolejowej. W chwili obecnej na tym terenie stoją bloki. Jego los niestety pozostaje nieznany. W latach 20 podczas tworzenia istniejącego obecnie cmentarza przy kościele rozważano możliwość przeniesienia szczątków żołnierzy na nowe miejsce, jednak brak bezpośrednich danych potwierdzających ekshumację. Cmentarz przykościelny powstał w drugiej połowie lat 20, jako cmentarz poekshumacyjny, na który zwieziono szczątki żołnierzy z najbliższej okolicy. W dniu 21 czerwca 1929 r. uroczystego odsłonięcia obelisku na ukończonym cmentarzu dokonał prezydent Ignacy Mościcki. W okresie powojennym cmentarz uległ zniszczeniu, a część mogił została zniwelowana i oddana pod zabudowę. Ze względu na podział gruntów część mogił znalazła się na działce sąsiadującej z plebanią. W 2004 r. szczątki żołnierzy ze zniwelowanych mogił zostały ekshumowane i pochowane za obeliskiem, tworząc w ten sposób drugi rząd grobów. Ostateczny wygląd cmentarz uzyskał w 2005 r. po ustawieniu betonowych krzyży i obramowań na mogiłach żołnierzy pochowanych rok wcześniej. Obecnie cmentarz znajduje się pod troskliwą opieką parafii Maniewicze.

                                                                                               Adam Kaczyński

 

Zapraszamy do galerii